top of page

Izložba Istra, Lav i Orao, Pula


Izložba koja se ove godine održala u Svetim Srcima po prvi puta. Na toj smo izložbi bili uključeni za marketinšku kampanju te PR tokom cijelog vremena trajanja izložbe.

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page