top of page

Izložba Istra, Lav i Orao, Pula


Izložba koja se ove godine održala u Svetim Srcima po prvi puta. Na toj smo izložbi bili uključeni za marketinšku kampanju te PR tokom cijelog vremena trajanja izložbe.

#events #design #marketing #pr #journalists #education #citizens #history #culture

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page