top of page

Advent Poreč


Sudjelovali smo u organizaciji najljepšeg Adventa u Istri :-)

Od grafičkog dizajna, zabavnog programa do marketinške kampanje...

#porec #identity #event #design #advent

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page