top of page

Advent Poreč 2017


I ove godine sudjelujemo u organizaciji najljepšeg Adventa u Istri :-)

Od grafičkog dizajna, zabavnog programa do marketinške kampanje...

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page