top of page

EU projekt I_Archeo.S

Updated: Feb 27, 2022


Aktivno sudjelujemo u projektu I Archeo.S.

Projektom I-Archeo.S izgrađuje se integrirani sistem usluga za valorizaciju prirodne i kulturne baštine temeljenih na održivom ekonomskom razvoju. Uspostavlja se suradnja između javnih tijela, malih i srednjih poduzeća te turističkih operatora te se projektom predviđa formiranje tzv. Klastera kako bi ekonomski interes uključenih postao dio zajedničke razvojne strategije i osigurao održivost rezultata projekta. Kreira se konkretan kulturno-turistički proizvod, koji će povezati specifična lokalna obilježja i vrijednosti u održivu i smislenu cjelinu.


Kroz projekt realizirali smo sljedeće usluge:

- Organizacija radionica s dionicima s ciljem osmišljavanja itinerara

- Pisanje tekstova za mobilnu aplikaciju

- Izrada promotivnih videa

- Pružanje usluge osmišljavanja, pripreme i tiska promotivnih materijala i drugih promotivnih elemenata za uspostavu itinerara

- Organizacija tiskovnih konferencija

- Organizacija press eventa za medije

- Vođenje društvenih mreža projekta

- Osmišljavanje ambalaže za produkt gastronomske košarice „Slasna pazinska priča“


 

30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page