Srednjovjekovni festival u Svetvičentu


I ove godine družili smo se na osmom po redu Srednjovjekovno m festivalu u Svetvinčentu, srednjovjekovna bajka koju svaku godinu ponovnom živimo.