top of page

Edukacija malih priobalnih ribara usklopu projekta Adri.SmArtFish

Updated: Sep 28, 2023Mali priobalni ribari imali su priliku doznati novosti koje su izravno povezane s njihovom branšom zahvaljujući edukacijama koje smo organizirali u pet gradova na području Istarske županije. Održane su od 13. do 15. listopada 2021. godine u Labinu, Medulinu, Rovinju, Poreču i Umagu gdje su ribari mogli poslušati najnovije analize i studije iz ribarstva, kao i nove projekte koji se planiraju. Edukacija malih priobalnih ribara organizirana je u sklopu europskog projekta Adri.SmArtFish.

Opći cilj projekta je ojačati ulogu malog priobalnog ribolova na području GSA 17, koje obuhvaća Jadransko more do rta Gargano na talijanskoj strani i hrvatske granice s Crnom Gorom, potičući inovacije unutar konteksta „plavog rasta“ kroz usvajanje pristupa upravljanja temeljenog na ekosustavu. Kroz ovaj projekt se promiče održivi razvoj ribarstva i akvakulture te na taj način omogućava gospodarskim subjektima obavljanje svojih djelatnosti u uvjetima primjene EU legislative.

Prisutnim ribarima obratio se gosp. Ezio Pinzan, pročelnikUpravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, dok je pomoćnik pročelnika, gosp. Graciano Prekalj predstavio projekt i njegove ciljeve. Na edukaciji su prezentirane i zakonske regulative u ribarstvu kako bi se ribari lakše snalazili i pronalazili zakone i propise koji se dotiču njih.

Ostala su predavanja bila stritkno vezana za ribartsvo, predstavljena je analiza razvoja ribarstva i akvakulture u Istarskoj županiji za razdoblje od 2021. do 2027. godine, studija utjecaja umjetnih grebena na morski ekosustav te studija o mogućnostima povećanja ulova mjerama održivog ribarstva. Prisutnim ribarima predstavljen je i model formiranja međunarodne udruge hrvatskih i talijanskih ribara. Na kraju su u svakom mjestu predstavljeni lokalni LAGUR-i i njihovi natječaji kako aktualni tako i prošli.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page