top of page

Zašto 8. mart?


Borba za prava žena aktualna je već više od sto godina, no unatoč tome impozantnom broju godina tijekom kojih su, mora se napomenuti, ostvareni bitni pomaci u korist ostvarivanja sve većih socijalnih, ekonomskih i političkih prava žena, još uvijek postoje područja u kojima žene nisu dosegnule status koji bi mogle i trebale imati.


Datum 8. ožujka nije odabran bez razloga, naime 1857. godine 8. ožujka u New Yorku žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila protestirale zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Protesti žena nastavili su se i sljedećih desetljeća, a najpoznatiji je onaj iz 1908., kad je 15 tisuća žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa.


Prvi puta prigodno je obilježen 1909. u SAD-u i to deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Već sljedeće godine u Kopenhagenu je održana prva međunarodna ženska konferencija u organizaciji Socijalističke Internacionale gdje je službeno odlučeno da će se svake godine 8. ožujka obilježavati Međunarodni dan žena. Prijedlog ovoj inicijativi dala je slavna njemačka socijalistica Clara Zetkin, a obilježavanje ovog dana ubrzo se proširilo Europom i diljem svijeta pa je već 1911. preko milijun ljudi obilježilo dan žena.


U zapadnom svijetu on se uglavnom prestaje obilježavati 1930-ih godina, međutim u šezdesetim godinama 20. stoljeća ponovno ga počinju slaviti feministice, a 1975. godine, koja je proglašena Međunarodnom godinom žene, i Ujedinjeni narodi ga službeno priznaju.


Međunarodni dan žena danas je globalni dan kojim se slave društvena, ekonomska, kulturna i politička dostignuća žena. Iako je tema ravnopravnosti spolova društveno pitanje koje zaslužuje pozornost svih 365 dana u godini, ožujak je ipak mjesec kada se ovim temama posveti više pažnje.26 views0 comments
bottom of page